Mora kommun

Ansök idag. Kollegor imorgon.

För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!

Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.

Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.

Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.

Välkommen med din ansökan till oss!

Beskrivning

Är du psykolog som vill arbeta inom skolan tillsammans med en kollega och andra yrkesfunktioner inom skolan och Elevhälsan? Vi har nu ett spännande och utvecklande arbete som psykolog hos oss inom vår centrala elevhälsoenhet i Mora kommun. Arbetet riktar sig till grundskolan men även till viss del gymnasiet då Mora gymnasium köper tjänster av oss. 

Arbetsuppgifter

Psykologen inom skolan har en viktig roll i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. De huvudsakliga uppdragen består av att delta på elevhälsoteam (EHT) på respektive skola, ge konsultation och handledning enskilt eller i grupp till skolans personal samt genomföra kartläggningar och utredningar. Fokus ligger på att i teamarbete stimulera och underlätta elevernas lärprocesser i syfte att främja deras utveckling mot målen. Arbetet innebär också att bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare, rektor, skolans personal och kolleger. Du behöver ha förmåga att både kunna arbeta självständigt men också i nära samarbete med andra. Som psykolog inom skolan ska du bidra till helheten inom elevhälsan genom din yrkeskompetens och profession. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Psykologutbildning

Kunskaper

Kunskaper i aktuella styrdokument och lagstiftning

Behärska det svenska språket i både tal och skrift

Meriterande med kunskaper i andra språk

Vana att genomföra psykologutredningar

Vana att samverka med andra yrkesprofessioner

Förmåga att kunna skapa öppna och förtroendefulla relationer

Självständigt kunna planera och prioritera sitt arbete

Konsultativt arbetssätt

Färdigheter

Förmåga att arbeta på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Förmåga att göra bedömningar, analysera och dokumentera på organisation-, grupp- och individnivå

Förmåga att ge råd, stöd och handledning till pedagoger, vårdnadshavare och rektorer

Förmåga att samarbeta med skolpersonal, externa aktörer och i tvärprofessionella team

Förmåga att arbeta självständigt, göra uppföljningar, utvärderingar samt utveckla arbetet

Förmåga att använda datorn som arbetsverktyg

Förmåga att skapa förtroende och goda relationer, såväl internt som externt* (bemöta alla med respekt)

Förmåga att ta initiativ till utveckling

Förmåga att ta ansvar för verksamheten samt sin egen och andras arbetssituation

Erfarenhet

Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Erfarenhet av pedagogiskt arbete

Erfarenhet av yrket

Egenskaper och attityder

Självständig

Flexibel

Tydlig

Strukturerad

Lösningsfokuserad

Kommunikativ

Positivt förhållningssätt

Utvecklingsinriktad

Serviceinriktad

Kund- och medborgarorienterad

Annat

Körkort och tillgång till egen bil

Hälsa- och livsstilskompetent, ta ansvar för sin egen hälsa

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Mora
Län Dalarnas län
Land Sverige
Referensnummer 2020/204
Kontakt
  • Catarina Hedbys, Verksamhetschef Elevhälsoenheten, 0250-266 11
Publicerat 2020-08-18
Sista ansökningsdag 2020-10-16

Retour aux postes vacants