Mora kommun

Ansök idag. Kollegor imorgon.

Beskrivning

Som strategisk enhetschef har du det övergripande ansvaret för bemanningsverksamheten vilket omfattar vikarieanskaffning inom områdena kost och skola. Vikarieanskaffning inom områdena äldreomsorg och LSS ansvaras av den andra enhetschefen som också blir din chefskollega. I rollen ansvarar du för att leda och utveckla avdelningen så att den bedrivs kostnadseffektivt i enlighet med den satta budgeten, gällande lagstiftning, riktlinjer och politiskt fattade beslut. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet, att följa utvecklingen och förändringar i aktuell lagstiftning samt utredningsuppdrag inom området. Du arbetar aktivt med att följa upp och kvalitetssäkra avdelningens verksamheter. I uppdraget ingår personalansvar för 5 bemanningsadministratörer, 5 medarbetare inom kost- och skolpoolen och ett flertal timvikarier. Du rapporterar till chef för serviceförvaltning och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Din roll i förvaltningsledningen är att bidra med din avdelnings perspektiv, men också bidra i övergripande strategiska frågor och ta ansvar för helheten. Du delar chefskapet med ytterligare en enhetschef som har ett mer operativt ansvar.

Då avdelningen är nybildad innebär uppdraget inledningsvis att forma organisationen, tydliggöra roller och etablera nya samverkansformer mellan enheter och med andra avdelningar, såväl internt som externt.

Mora kommun är i startgroparna i arbetet med ”Heltid som norm” och bemanningscenter kommer att ha en viktig roll i det arbetet.

Arbetsuppgifter

Enhetschef för bemanningen är ansvarig för att leda och utveckla verksamheten och medarbetare i linje med en budget i balans. Du har också ansvaret att aktivt bidra i verksamhetsutveckling av bemanningsfrågorna, tillsammans med den operativa enhetschefen, som en del i kommunens samlade åtagande och ska planera och fatta beslut i den egna verksamheten på sådant sätt att det gagnar helhetens bästa.  

 • Leda, utveckla och följa upp bemanningsenhetens verksamhet så att medborgaren/kunden är i fokus.
 • Leda bemanningsenhetens verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
 • Representera enheten i olika samverkansgrupper och politiska forum.
 • Ta fram rapporter, rutiner och arbetssätt kopplade till enheten.
 • Leda, samordna, utveckla och följa upp bemanningsenhetens verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.
 • Medverka aktivt i utveckling av kommunens verksamheter i förvaltningens ledningsgrupp.
 • Svara för omvärldsbevakning inom bemanningsenhetens verksamhetsområde.
 • Medverka i utveckling av Mora kommun som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning
 • Leda, motivera och utveckla medarbetare mot måluppfyllelse och ha arbetsgivaransvar. 
 • Företräda kommunen i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån bemanningsenhetens ansvarsområden.
 • Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum.
 • Vara processägare.

De utmaningar som rollen som bemanningschef står inför

 • I samverkan med nämnd och förvaltningsledning forma en ändamålsenlig och serviceinriktad verksamhet som möter beställarnas krav på såväl god kvalitét som hållbart resultat.
 • Driva och skapa delaktighet i uppbyggnaden av en helt ny form av bemanningsverksamhet som matchar de interna kundernas behov av kompetens inom flera olika verksamhetsområden.
 • Driva verksamhetsutveckling inom bemanningsverksamheten för att möta de interna kundernas behov genom kostnadseffektiva lösningar.
 • Motivera, coacha och entusiasmera medarbetarna i en dynamisk utvecklingsprocess.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen som bemanningschef och har kunskaper om ekonomi i shared serviceverksamhet. Vi ser även att du har kunskaper i processorienterat arbetssätt och erfarenhet att leda utvecklings- och förändringsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med B2B inom bemanningsverksamhet och bemanningsekonomi. Det är även meriterande om du har erfarenhet från arbete i politisk styrd organisation.

Krav

 • B-körkort
 • Relevant högskoleutbildning
 • Chefserfarenhet
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Mora
Län Dalarnas län
Land Sverige
Referensnummer 2020/177
Kontakt
 • Farhad Rahavard, chef serviceförvaltningen, 0250-261 24
 • Johanna Mattsson, förvaltningsadministratör, 0250-261 25
Facklig företrädare
 • Vision, 0250-260 00
 • Ledarna, 0250-260 00
Publicerat 2020-06-24
Sista ansökningsdag 2020-08-02

Tilbake til ledige stillinger