För- och grundskoleförvaltningen, Grundskolor

 Ansök idag. Kollegor imorgon.

Beskrivning

Vi söker en grundskolechef som drivs av en vilja att ständigt förbättra verksamheten. Förutom ett genuint intresse för den pedagogiska utvecklingen ska du ha ett engagemang i de framtida utmaningarna att förbättra skolresultaten, lika möjlighet för alla att uppnå kunskapsmålen samt systematiskt förbättringsarbete som stärker lärande i hela organisationen.

Du kommer att ansvara för att utveckla och kvalitetssäkra grundskolan och grundsärskolans alla delar samt att tillsammans med rektorer och stab bidra till en tydlig organisation med stort elev- och resultatfokus. Vidare kommer du att ha det övergripande ansvaret för uppföljning av verksamhetens resultat avseende kvalitet och måluppfyllelse samt ansvar för att fördjupa det pedagogiska utvecklings- och kvalitetsarbetet i förvaltningen. Du kommer att säkerställa implementeringen av våra riktlinjer, policys och handlingsplaner, ansvara för omvärldsbevakning och kvalificerat analysarbete samt vara chef för våra rektorer.

Som chef för tolv rektorer är det viktigt att du känner dig bekväm i en ledarroll där du koordinerar och coachar andra. Du arbetar aktivt för att stärka samverkan mellan våra rektorer och skolor. Genom regelbundna verksamhetsbesök håller du dig uppdaterad kring skolornas behov, framgångar och utmaningar för ett meningsfullt utbyte.

Som chef i Mora kommun ska du också:

-Leda, utveckla och följa upp den verksamhet som man ansvarar för så att barnet/eleven är i fokus

-Leda den verksamhets som man är tillsatt att ansvara för i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument

-Leda, samordna, utveckla och följa upp den verksamhet man är tillsatt att ansvara för så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut

-Medverka aktivt i utvecklingen av förvaltningens verksamheter i ledningsgruppen

-Svara för omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet

-Medverka i utveckling av Mora kommun som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning

-Leda, motivera och utveckla medarbetare mot måluppfyllelse och ta arbetsgivaransvar

-Företräda kommunen i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån verksamhetens ansvarsområden

-Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum

Kvalifikationer

Utbildning

Högskoleutbildning med pedagogisk inriktning

Rektorsutbildning är meriterande

Erfarenhet

Flerårig chefs- och ledarerfarenhet från skolan

Erfarenhet att leda chefer

Kunskaper

Kunskap och förståelse för pedagogiska frågeställningar samt förmåga att bedriva pedagogiska frågor

Mycket god digital kompetens

Goda kunskaper om aktuells styrdokument och lagstiftning

Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift

Färdigheter

Mycket god analytisk förmåga

Förmåga att leda och skapa helhetssyn

Förmåga att utveckla verksamheten

Egenskaper

Ledaregenskaper

Kommunikativ

Egenskaper forts

Samarbetsförmåga

Relationsskapande

Tydlig

Beslutsam

Strukturerad

Stabil

Flexibel

Annat:
Hälsa och livsstilskompetent

Övrigt

Du är direkt underställd förvaltningschef kommer att ingå i förvaltningens stab.

Krav

B-körkort

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Mora
Län Dalarnas län
Land Sverige
Referensnummer 2018/180
Kontakt
  • Inga-Lena Spansk, skolchef, 0250-266 39
  • Per Sulin, personalstrateg, 0250-266 03
Facklig företrädare
  • Ewa Larsson, Lärarnas Riksförbund, 0250-263 70
  • Lärarförbundet, 0250-266 57
  • Kommunal, 0250-267 96
Publicerat 2018-04-23
Sista ansökningsdag 2018-06-07

Tillbaka till lediga jobb