Mora kommun

Ansök idag. Kollegor imorgon.

Socialförvaltningen
Mora i hjärtat av Dalarna!
Socialförvaltningens uppgift är att vara det yttersta skyddsnätet då människor i svåra situationer behöver stöd och hjälp och saknar andra hjälpmöjligheter. Socialförvaltningen är en förvaltning med drygt 750 medarbetare och har en budget på c:a 500 miljoner. Organisationen är uppdelad i fyra avdelningar: vård- och omsorgsboende, ordinärt boende, arbete och integration samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningens uppdrag är att utreda och verkställa beslut inom SoL, LSS, HSL m fl.
Välkommen med din ansökan till oss!

Beskrivning

Rehabenhetens uppdrag är att utföra rehabiliter​ande åtgärder inom kommunens ansvarsområde till personer i ordinärt boende, ​vård- och omsorgsboenden, ​gruppboenden inom LSS och socialpsykiatri samt korttidsboenden. Ett ​annat av verksamhetens uppdrag är att arbeta förebyggande och främjande.

På rehabenheten arbetar sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt undersköterskor. Avdelningscheferna för vård- och omsorgsboende respektive ordinärt boende är verksamhetschefer HSL.

Anställningen som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) innebär arbetsuppgifter enligt HSL 11 kap 4 §. Avgränsningen gäller hela socialförvaltningen med undantag för de uppgifter som är ålagda enbart medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). För uppdraget finns en skriftlig ansvarsfördelning mellan verksamhetschef HSL, MAS och MAR.

Tjänsten är på heltid, tillsvidare, med tillträde snarast och delas med Orsa och Älvdalens kommuner.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för att utarbeta och besluta om rutiner, ta fram underlag till de riktlinjer som beslutas av socialnämnden samt följa upp att rutiner och riktlinjer efterlevs.

Vidare skall Du se till författningsbestämmelser och andra regler är kända och kontrollera att dessa efterlevs.

Ansvaret att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och rehabilitering av god kvalitet ligger hos Dig och Du ser till att det medicinska omhändertagandet uppfyller kraven på hög patientsäkerhet och god vård.

Den medicinskt ansvarige för rehabilitering har ett nära samarbete med den medicinskt ansvarige sjuksköterskan i kommunen och har gemensamma arbetsuppgifter med denne, bland annat tillsyn av externa och särskilda boenden, sammanställning av patientsäkerhetsberättelser och kvalitetsrapporter enligt SOSFS 2011:0 gällande rehabiliteringsområdet, granskning av dokumentation i journaler och logguppföljning i hälso- och sjukvårdsjournaler. Du har ansvar för att styrdokument för hantering av medicintekniska produkter och hjälpmedel är ändamålsenliga och väl fungerade. 

MAR och MAS gör även Lex Maria-utredningar och anmälningar samt anmälningar till läkemedelsverket och IVO.

Kvalifikationer

Du som söker bör ha erfarenhet av verksamhetsområdet HSL/SoL/LSS och gärna erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg. Datafärdigheter relevanta för din befattning är viktigt.

Som person är du strategisk, kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar, väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Dina starkaste sociala förmågor är att du kan samarbeta bra med andra människor och relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt att du kan kommunicera klart, välformulerat och engagerat såväl muntligt som skriftligt.

Du kan ta ansvar för din uppgift, driva dina processer vidare, är initiativtagande och uthållig.

Struktur och kvalitet är mycket viktigt för dig och du kan ofta komma med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.

Krav

Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut med kunskaper inom LSS, SoL och HSL. Kunskaper om hjälpmedelsförskrivning och erfarenhet av rehabilitering och habilitering är ett krav, likaså körkort B för manuell bil.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Mora
Län Dalarnas län
Land Sverige
Referensnummer 2019/390
Kontakt
  • Marie Ehlin, Socialchef, 0250-264 12
Facklig företrädare
  • Anette Storius, Sveriges arbetsterapeuter, 0250-269 97
  • Anna Hårrskog, Fysioterapeuterna, 0250-268 15
Publicerat 2019-11-25
Sista ansökningsdag 2020-01-06

Tillbaka till lediga jobb